ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

Stół biesiadny to jedyne miejsce, gdzie człowiek nigdy nie zazna nudy …………”

Anthelme Brillat-Savarin „Filozofia smaku”Restauracja wkrótce będzie otwarta””

strzałka do góry