ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy.”

Anthelme Brillat-Savarin „Filozofia smaku”Restauracja wkrótce będzie otwarta””

strzałka do góry