ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

Oferta

Gmina Klwów leży na Równinie Radomskiej w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego i północnej części powiatu przysuskiego. Część gminy objęta jest ochroną w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki, a także w ramach Europejskiej sieci NATURA 2000. W dolinie rzeki Drzewiczki zachowały się resztki Puszczy Pilickiej gdzie występują bory sosnowe, olsy, lasy łęgowe i bory bagienne.

Położenie Klwowa, walory przyrodnicze, oddalenie od dużych ośrodków miejskich, a co za tym idzie czyste powietrze i spokój tak potrzebny do wypoczynku sprawiają, że okolica jest wymarzonym miejscem do spędzania wakacji przez dzieci i młodzież.

„Zajazd Lwowski” zaprasza wszystkie grupy do organizacji obozów i kolonii zapewniając wszelkie możliwe warunki zarówno bytowe jak i rozrywkowo-sportowe do miłego i czynnego spędzenia wakacji.

klwów_kościół_bokklwów_kościół_wieżaklwów_park_miejskiklwów_pomnik_lotnikówklwów_ulica głównaklwów-kościółdrzewiczka_1drzewiczka_zima1drzewiczka_zima2sady_kolonia_kościółsady_kolonia_kościół_02sady_kolonia_kościół_tyłarena2arena4arena5drzewiczka1drzewiczka2drzewiczka3stadion1stadion2stadion3


strzałka do góry