ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

CZYM JEST ZAZ

Zakład aktywności zawodowej (zwany dalej ZAZ) jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie powstał 09.11.2011 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego o nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej. Od dnia 01.01.2013 r. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmina Klwów – Wspólne Marzenia.Podstawowym profilem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

  • – organizacja szkoleń i konferencji
  • – organizacja imprez okolicznościowej
  • – organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży
  • – catering
  • – wynajem Sali

W celu prowadzenia działalności gastronomicznej Zakład posiada w pełniwyposażoną kuchnię dostosowaną do organizacji imprez.

Pracownicy Zakładu sukcesywnie przygotowywani są do prowadzenia działalności gastronomicznej i cateringowej. Zespół pracowników przygotowuje posiłki zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych oraz obsługuje zewnętrzne imprezy okolicznościowe oraz biznesowe.


_MG_0156_MG_0173_MG_0166_MG_0163_MG_0182_MG_0184_MG_0183_MG_0187_MG_0207_MG_0206_MG_0188_MG_0239_MG_0212_MG_0216_MG_0300_MG_0249_MG_0243_MG_0310_MG_0312_MG_0319_MG_0331_MG_0327_MG_0320_MG_0335

strzałka do góry