ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KLWOWIE

CELE i ZADANIA

Nadrzędnym celem działalności Zakładu jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy oraz zapewnienie im rehabilitacji leczniczej, zawodowej oraz społecznej. Zadania Rehabilitacyjne Zakładu są realizowane poprzez organizowanie aktywności niepełnosprawnych pracowników. Celem tych działań jest zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, wyzwolenie pozytywnych zmian oraz usprawnienie i skorygowanie zaburzonych funkcji.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez:

  • – zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • – rehabilitację leczniczą, zawodową oraz społeczną
  • – przygotowanie do życia w otwartym środowisku
  • – dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych
  • – uczestnictwo w imprezach oraz wycieczkach
  • – promowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku lokalnym.

Zakład Aktywności Zawodowej posiada dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną z której korzystają osoby niepełnosprawne w ramach rehabilitacji leczniczej.


_MG_0156_MG_0173_MG_0166_MG_0163_MG_0182_MG_0184_MG_0183_MG_0187_MG_0207_MG_0206_MG_0188_MG_0239_MG_0212_MG_0216_MG_0300_MG_0249_MG_0243_MG_0310_MG_0312_MG_0319_MG_0331_MG_0327_MG_0320_MG_0335


strzałka do góry